Skip to content

Django Annotate ve Aggregate Nedir?

Bu yazımızda Django'da aggregate ve annotate kullanımını öğreneceğiz.

Tanımlar

Aggregation, bir şeyleri gruplama, kümele, bir araya getirme sürecidir. Örneklerimizde veritabanı tablolarını bir araya getirmeyi django queryset'ler ile yapacağız. Annotation, bir yazıya ya da resme kısa bir açıklama ya da not eklemedir. Örneklerimizde django'daki model sınıf instance'a ekstra attribute ekleyerek kullanışlı bilgiler alacağız.

models.py

from django.db import models

class Author(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=100)
  age = models.IntegerField()

class Publisher(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=300)

class Book(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=300)
  pages = models.IntegerField()
  price = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
  rating = models.FloatField()
  authors = models.ManyToManyField(Author)
  publisher = models.ForeignKey(Publisher, on_delete=models.CASCADE)
  pubdate = models.DateField()

class Store(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=300)
  books = models.ManyToManyField(Book)
- python manage.py shell diyerek shell ortamında pratiklere başlıyoruz

In [1]: import datetime

In [2]: from decimal import Decimal

In [3]: from django.db.models import *

In [4]: from storebook.models import Book, Store, Author, Publisher

In [5]: Book.objects.count() # Kac adet kitap var ?
Out[5]: 10

In [6]: Book.objects.filter(publisher__name="İz Yayıncılık") # iz yayincilik'a ait kitaplari getir
Out[6]: <QuerySet [<Book: Book object (10)>]>

In [7]: Book.objects.filter(publisher__name__istartswith="Polen") # polen yayincilik'a ait kitaplari getir
Out[7]: <QuerySet [<Book: Book object (9)>, <Book: Book object (16)>]>

In [8]: Book.objects.filter(publisher__name__istartswith="Polen").count() # polen yayincilik'a ait kitap sayisi
Out[8]: 2

In [9]: # Butun kitaplarin ortalama fiyati

In [10]: Book.objects.all().aggregate(Avg('price'))
Out[10]: {'price__avg': Decimal('21.5380000000000')}

In [11]: Book.objects.all().aggregate(ortalama_fiyat=Avg('price')) # ortalama_fiyat key'i olarak goster
Out[11]: {'ortalama_fiyat': Decimal('21.5380000000000')}

In [12]: Book.objects.aggregate(en_pahali=Max('price')) # en pahali kitap
Out[12]: {'en_pahali': Decimal('32.2900000000000')}

In [14]: Book.objects.aggregate(en_ucuz=Min('price')) # en ucuz kitap fiyati
Out[14]: {'en_ucuz': Decimal('13.75')}

In [15]: # En pahali kitap ortalama bir kitaptan ne kadar fazla ?

In [16]: Book.objects.aggregate(fiyat_farki=Max('price')-Avg('price'))
Out[16]: {'fiyat_farki': Decimal('10.7520000000000')}

In [17]: 32.29 - 21.538
Out[17]: 10.751999999999999

In [18]: # Her bir yayin evine ait kitap sayisini bulmak icin annotate kullanalim

In [19]: Publisher.objects.annotate(kitap_sayisi=Count('book'))
Out[19]: <QuerySet [<Publisher: Publisher object (1)>, <Publisher: Publisher object (2)>, <Publisher: Publisher object (3)>, <Publisher: Publisher object (4)>, <Publisher: Publisher object (5)>, <Publisher: Publisher object (6)>, <Publisher: Publisher object (7)>]>

In [20]: publishers = Publisher.objects.annotate(kitap_sayisi=Count('book'))

In [22]: [print("Kitap Adedi: ",p.kitap_sayisi," - Yayinevi", p.name) for p in publishers]
Kitap Adedi: 1 - Yayinevi Seha Yayıncılık
Kitap Adedi: 1 - Yayinevi İletişim Yayınları
Kitap Adedi: 2 - Yayinevi Büyük Doğu Yayınları
Kitap Adedi: 2 - Yayinevi Polen Yayınları
Kitap Adedi: 2 - Yayinevi Diriliş Yayınları
Kitap Adedi: 1 - Yayinevi İz Yayıncılık
Kitap Adedi: 1 - Yayinevi Beyan Yayınları
Out[22]: [None, None, None, None, None, None, None]

In [23]: # kitap sayisi en fazla olan 3 tane yayin evini kitap sayisina gore sirali sekilde alalim

In [24]: publishers = Publisher.objects.annotate(kitap_sayisi=Count('book')).order_by('-kitap_sayisi')[:3]

In [25]: print(publishers[0].name, publishers[0].kitap_sayisi)
Büyük Doğu Yayınları 2

In [26]: print(publishers[1].name, publishers[1].kitap_sayisi)
Polen Yayınları 2

In [27]: print(publishers[2].name, publishers[2].kitap_sayisi)
Diriliş Yayınları 2

In [28]: print(publishers[3].name, publishers[3].kitap_sayisi)
#---------------------------------------------------------------------------
# IndexError: list index out of range -> hatasi alinir cunku [:3] diyerek sadece 3 tane yayin evi aldik

Aggregate

Queryset sonucuna göre aggregation yapılabilir. Book.objects.all().aggregate(Avg('price')) gibi. Book.objects.aggregate(Avg('price')) şeklinde de aggregation yapılabilir. aggregate() key-value çiftine sahip bir dictionary return eder. Aggregate değeri için manuel isim vermek isterseniz Book.objects.aggregate(ortalama_fiyat=Avg('price'))şeklinde kullanabilirsiniz. Return edilen veri {'ortalama_fiyat': 34.35} gibi olacaktır. Birden fazla aggregate oluşturmak için Book.objects.aggregate(Avg('price'), Max('price'), Min('price')) yapısını kullanabilirsiniz. Return edilen veri: {'price__avg': 34.35, 'price__max': Decimal('81.20'), 'price__min': Decimal('12.99')} gibi olacaktır.

Annotate

Bir queryset'te her bir obje için bağımsız özet bir veri üretmek için kullanılır. Örneğin; bir kitap listesinde her bir kitaba kaç tane yazarın katkıda bulunduğunu bilmek için annotate yapısı kullanılabilir.

>>> from django.db.models import Count
>>> qs = Book.objects.annotate(yazar_sayisi=Count('authors'))
# queryset'teki ilk obje icin yazar sayisini sorgulama
>>> qs[0]
<Book: Kitap Deneme 2>
>>> qs[0].yazar_sayisi
2
# queryset'teki ikinci obje icin yazar sayisini sorgulama
>>> qs[1]
<Book: Kitap Deneme 3>
>>> qs[1].yazar_sayisi
1
- annotate() bir QuerySet return eder. Return edilen bu queryset başka bir queryset ile filter, order_by() gibi yapılar kullanılarak sorgu düzenlenebilir.

annotate ile birden fazla aggregation birleştirme

 • Subquery'ler yerine join'ler kullanıldığı için birden fazla aggregation birleştirme hatalı sonuçlar çıkarmaktadır.
  In [36]: book1 = Book.objects.first()
  
  In [37]: book1.authors.count()
  Out[37]: 1
  
  In [38]: book1.store_set.count()
  Out[38]: 2
  
  In [39]: q = Book.objects.annotate(Count('authors'),Count('store'))
  
  In [40]: q[0].authors__count
  Out[40]: 2
  
  In [41]: q[0].store__count
  Out[41]: 2
  
 • Bir çok aggregate için bu problemi gidermenin yolu yoktur, ancak Count aggregate'e ait distinct parametresi yardımcı olabilir.

In [45]: q = Book.objects.annotate(Count('authors', distinct=True),Count('store',distinct=True))

In [46]: q[0].authors__count
Out[46]: 1

In [47]: q[0].store__count
Out[47]: 2

- Join ve Aggregate Şimdiye kadar yapılan örneklerde Model'e ait field'lar üzerinden aggregation yaptık. Ancak bazen ilişkili model'e ait field üzerinde de aggretaion yapma ihtiyacı duyarız. Django'daki double underscore __ notasyonu ile ilişkili modeldeki alanları aggregation'da kullanabiliriz.
# Her bir yayinevine ait butun kitaplarin icindeki max ve min fiyatini gorelim 
qs = Store.objects.annotate(minfiyat=Min('books__price'),maxfiyat=Max('books__price'))
>>> [print(q.minfiyat,q.maxfiyat,q.name) for q in qs]
13.75 32.2900000000000 Kitap Yurdu
15.8700000000000 30.2300000000000 Idefix
13.75 32.2900000000000 D&R
- Join zincirleri double underscore ile istenildigi kadar kullanılabilir. - Örneğin; her bir yayın evindeki en genc yazar bilgisi
In [65]: qs = Store.objects.annotate(en_genc_yazar=Min('books__authors__age'))

In [66]: [print(q.en_genc_yazar, q.name) for q in qs]
71 Kitap Yurdu
77 Idefix
58 D&R
# aggregate ile en genc yazar
In [92]: qs = Store.objects.aggregate(en_genc_yazar=Min('books__authors__age'))

In [93]: qs
Out[93]: {'en_genc_yazar': 58}

Backward relationship aggregation

İlişkili modellerin lowercase sınıf adını ve double underscore notasyonunu kullanarak aggregation yapılabilir. Publisher -> Book arasındaki ilişkiyi yukarıda belirtmiştik.

Örneğin her bir yayınevine ait kitap sayısını öğrenmek için;

In [102]: qs = Publisher.objects.annotate(Count('book'))

In [103]: qs[0].book__count
Out[103]: 1

In [104]: qs[1].book__count
Out[104]: 1

In [105]: qs[2].book__count
Out[105]: 2
- Ya da her bir yayınevindeki toplam kitap sayfa sayısını bulmak için

In [116]: qs_sum = Publisher.objects.annotate(Sum('book__pages'))
In [118]: [print(q.book__pages__sum, q.name) for q in qs_sum]
270 Seha Yayıncılık
339 İletişim Yayınları
1120 Büyük Doğu Yayınları
584 Polen Yayınları
276 Diriliş Yayınları
136 İz Yayıncılık
208 Beyan Yayınları
- Bütün yayınevlerindeki en eski ve en yeni yayımlanan kitaba ait tarih bilgisini aşağıdaki gibi alabiliriz

In [121]: Publisher.objects.aggregate(en_eski_yayin=(Min('book__pubdate')))
Out[121]: {'en_eski_yayin': datetime.date(1992, 1, 1)}

In [122]: Publisher.objects.aggregate(en_yeni_yayin=(Max('book__pubdate')))
Out[122]: {'en_yeni_yayin': datetime.date(2021, 2, 22)}
- Yazarların kitaplarının ortalama oranlarını aşağıdaki gibi alabiliriz

# her bir yazarin spesifik ortalamasi
In [126]: qa = Author.objects.annotate(ortalama_oran=Avg('book__rating'))
In [127]: [print(q.ortalama_oran, q.name) for q in qa]
4.75 Necip Fazıl Kısakürek
4.9 Rasim Özdenören
4.95 Sezai Karakoç
4.7 Cemil Meriç
5.0 İbn Kayyım El Cevziyye
4.9 İhsan Süreyya Sırma
Out[127]: [None, None, None, None, None, None]
# butun yazarlarin ortalamasi
In [128]: Author.objects.aggregate(ortalama_oran=Avg('book__rating'))
Out[128]: {'ortalama_oran': 4.88}
- Yazarların kitap sayilarini almak icin

In [131]: qa = Author.objects.annotate(kitapsayisi=Count('book'))

In [132]: [print(q.kitapsayisi, q.name) for q in qa]
2 Necip Fazıl Kısakürek
1 Rasim Özdenören
2 Sezai Karakoç
1 Cemil Meriç
2 İbn Kayyım El Cevziyye
2 İhsan Süreyya Sırma
Out[132]: [None, None, None, None, None, None]

In [133]: qaggr = Author.objects.aggregate(kitapsayisi=Count('book'))

In [134]: qaggr
Out[134]: {'kitapsayisi': 10}

Aggregation ve diğer QuerySet ibareleri

Aggregate ile filter() veya exlude() ibaresini kullanabilirsiniz.

Örneğin Ç ile başlayan kitapların ortalama fiyatını aşağıdaki şekilde alabiliriz

In [138]: Book.objects.filter(name__startswith='Ç').aggregate(Avg('price'))
Out[138]: {'price__avg': Decimal('28.7900000000000')}
- Y ile başlayan her bir kitabın bulunduğu pazar yeri sayisi

In [155]: qa = Book.objects.filter(name__startswith='Y').annotate(yayinci_sayisi=Count('store'))

In [156]: [print(q.yayinci_sayisi, q.name) for q in qa]
2 Yitik Cennet
- Ç ile başlayan her kitabın bulunduğu pazar yeri sayısı

In [159]: qa = Book.objects.filter(name__startswith='Ç').annotate(yayinci_sayisi=Count('store'))

In [160]: [print(q.yayinci_sayisi, q.name) for q in qa]
2 Çöle İnen Nur
3 Çile

Annotation'ların filtrelenmesi

filter() veya exclude() ibareleri annotate ile kullanılabilir.

Her bir kitap satış sitesindeki kitapların adedinin bilgisi ve adedi 5'ten büyük eşit olanların bilgisi

In [172]: qa = Store.objects.annotate(num_book=Count('books'))

In [173]: [print(q.num_book, q.name) for q in qa]
8 Kitap Yurdu
4 Idefix
5 D&R

In [174]: qa = Store.objects.annotate(num_book=Count('books')).filter(num_book__gte=5)

In [175]: [print(q.num_book, q.name) for q in qa]
8 Kitap Yurdu
5 D&R
- Eğer 2 tane annotation'ı birleştirerek filtreleme yapacaksanız filter parametresini ve aşağıdaki yapıyı kullanabilirsiniz. Örneğin her bir yazarın kitap sayisini ve kitaplarinin oranlarindan 4.8'den buyuk ve esit olanlari almak icin;
In [179]: yuksek_puanli = Count('book',filter=Q(book__rating__gte=4.8))

In [180]: qa = Author.objects.annotate(num_books=Count('book'), yuksek_puanli_kitaplar=yuksek_puanli)

In [181]: [print(q.num_books, q.yuksek_puanli_kitaplar ,q.name) for q in qa]
2 1 Necip Fazıl Kısakürek # 2 kitabindan 1 tanesi 4.8 den buyuk ve esit
1 1 Rasim Özdenören
2 2 Sezai Karakoç
1 0 Cemil Meriç # 1 kitabi var hicbiri 4.8'den buyuk ve esit DEGIL!
2 2 İbn Kayyım El Cevziyye
2 2 İhsan Süreyya Sırma
- filter parametresini tekil annotation ve aggregation'da kullanmak önerilmez. Bunun yerine Queryset.filter( ) yapısı kullanılmalıdır.

filter parametresini 2 veya daha fazla aggregation ibarelerinde farklı condition'larda kullanım önerilir.

annotate() ve filter() ibarelerinin sırası

Kompleks querysetler geliştirirken annotate ve filter ibarelerinin sırasına dikkat etmek gereklidir.

#once ortalama alinir daha sonra en az 1 tane kitabin rate'i 4.'den buyuk olan(lar) gelir
In [200]: qa = Publisher.objects.annotate(ort_rate=Avg('book__rating')).filter(book__rating__gt=4.0)

In [201]: [print(q.ort_rate ,q.name) for q in qa]
4.7 İletişim Yayınları
4.75 Büyük Doğu Yayınları
5.0 Polen Yayınları
3.95 Diriliş Yayınları # (3.0+4.9)/2 !!!
4.9 İz Yayıncılık
4.1 Beyan Yayınları
# burada once kitap rate'i 4.0'dan buyuk olanlar alinir daha sonra ortalamalar alinir
In [202]: qa = Publisher.objects.filter(book__rating__gt=4.0).annotate(ort_rate=Avg('book__rating'))

In [203]: [print(q.ort_rate ,q.name) for q in qa]
4.7 İletişim Yayınları
4.75 Büyük Doğu Yayınları
5.0 Polen Yayınları
4.9 Diriliş Yayınları # 4.9/1 !!!
4.9 İz Yayıncılık
4.1 Beyan Yayınları

order_by ile annotate kullanımı

In [9]: qa = Store.objects.annotate(kitapsayisi=Count('books')).order_by('kitapsayisi')

In [10]: [print(q.kitapsayisi, q.name) for q in qa ] 
4 Idefix
5 D&R
8 Kitap Yurdu

In [11]: qa = Store.objects.annotate(kitapsayisi=Count('books')).order_by('-kitapsayisi')

In [12]: [print(q.kitapsayisi, q.name) for q in qa ]
8 Kitap Yurdu
5 D&R
4 Idefix
- values() ile annotate kullanımı

In [17]: qa = Author.objects.values('name').annotate(ort_rate=Avg('book__rating'))

In [18]: qa
Out[18]: <QuerySet [{'name': 'Cemil Meriç', 'ort_rate': 4.7}, {'name': 'Necip Fazıl Kısakürek', 'ort_rate': 4.75}, {'name': 'Rasim Özdenören', 'ort_rate': 4.9}, {'name': 'Sezai Karakoç', 'ort_rate': 3.95}, {'name': 'İbn Kayyım El Cevziyye', 'ort_rate': 5.0}, {'name': 'İhsan Süreyya Sırma', 'ort_rate': 4.0}]>
In [21]: [print(q['ort_rate'], q['name']) for q in qa ]
4.7 Cemil Meriç
4.75 Necip Fazıl Kısakürek
4.9 Rasim Özdenören
3.95 Sezai Karakoç
5.0 İbn Kayyım El Cevziyye
4.0 İhsan Süreyya Sırma
- Eğer values() ibaresi annotate()ibaresinden önce gelirse, annotation'lar otomatik olarak sonuç data setine eklenecektir. Ancak values(), annotate()'den sonra gelirse annotation field'ları values içerisine eklemeniz gerekmektedir.
In [25]: Author.objects.values('name').annotate(ort_rate=Avg('book__rating'))
Out[25]: <QuerySet [{'name': 'Cemil Meriç', 'ort_rate': 4.7}, {'name': 'Necip Fazıl Kısakürek', 'ort_rate': 4.75}, {'name': 'Rasim Özdenören', 'ort_rate': 4.9}, {'name': 'Sezai Karakoç', 'ort_rate': 3.95}, {'name': 'İbn Kayyım El Cevziyye', 'ort_rate': 5.0}, {'name': 'İhsan Süreyya Sırma', 'ort_rate': 4.0}]>

In [26]: Author.objects.annotate(ort_rate=Avg('book__rating')).values('name','ort_rate') # ort_rate eklendi

Out[26]: <QuerySet [{'name': 'Necip Fazıl Kısakürek', 'ort_rate': 4.75}, {'name': 'Rasim Özdenören', 'ort_rate': 4.9}, {'name': 'Sezai Karakoç', 'ort_rate': 3.95}, {'name': 'Cemil Meriç', 'ort_rate': 4.7}, {'name': 'İbn Kayyım El Cevziyye', 'ort_rate': 5.0}, {'name': 'İhsan Süreyya Sırma', 'ort_rate': 4.0}]>

Aggreating annotations

Annotate üzerine aggregation yapabilirsiniz.

In [10]: Book.objects.annotate(num_authors=Count('authors')).aggregate(Avg('num_authors'))
Out[10]: {'num_authors__avg': 1.0}
# baska bir ornek
In [14]: Store.objects.annotate(num_books=Count('books')).aggregate(Avg('num_books'))
Out[14]: {'num_books__avg': 4.25}
- Daha detaylı bilgi için https://docs.djangoproject.com/en/3.2/topics/db/aggregation/