Skip to content

Django, Flask Request Response Yaşam Döngüsü

Bu makalede kullanıcı tarafından yapılan bir isteğin django uygulamasına gelmesi ve django tarafından cevap dönülmesi aşamaları gösterilecektir.

request-response-cycle.png

  1. Bir kullanıcı, web sunucusuna (Nginx) bir istek gönderir.

  2. Nginx isteği alır ve bunun statik bir dosya mı yoksa dinamik bir istek mi olduğunu kontrol eder.

  3. İstek statik bir dosya içinse, Nginx dosyayı doğrudan sunar.

  4. Eğer istek dinamik bir istek ise, 4.b. Nginx, isteği Gunicorn'a yönlendirir.

    4.c.1. Gunicorn, talebi alır ve bir worker süreci başlatır. 4.c.2. Worker sürecinde, python (Django, Flask) uygulaması yüklenir ve istenen URL için görüntüleme işlevini yürütür. 4.d. View fonksiyonu işlevi bir yanıt oluşturur ve bunu Gunicorn'a döndürür. 4. e. Gunicorn, yanıtı Nginx'e geri gönderir. 4.f. Nginx yanıtı kullanıcıya geri gönderir.